Закриване на проект „Твоят час”

На 06.10.2018 година Людмила Калофоридова-координатор на проекта и ръководител на секция „Баскетбол“ и Нина Димитрова ръководител на Музикално студио “Междучасие“ участваха в аулата на Аграрния университет гр. Пловдив в закриването на проект „Твоят час” – развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Заключителната представителна изява на учениците от област Пловдив, участвали в проекта, започна с пъстра изложба във фоайето на вуза. Училища подредиха уникални мини експозиции с произведения от сръчно изработените автентични български народни носии, бижута, проекти на календари, плетива на една и на две куки, кукерски маски и проекти на сценични костюми и много други.

Проф. Христина Янчева, ректор на Аграрен университет-Пловдив, приветства ученици, родители, учители, директори, експерти от Регионално управление на образованието – Пловдив, представители на екипа за организация и управление на проекта „Твоят час“ от МОН и гости в аулата на вуза.

Начало на тържеството даде г-жа Иванка Киркова, началник на РУО-Пловдив и регионален координатор на проекта. Концертът беше пъстър –звучаха народни песни и танци, забавни песни, представени бяха куклена постановка и театрален спектакъл , публиката се запозна и с представители от групите с обучителни затруднения.

И така в този съботен ден всички присъстващи се потопиха в магията на един свят, създаден в училищата от област Пловдив от талантливи и упорити ученици и учители.

Нека и занапред да си пожелаем такива вълнуващи събития.

Людмила Калофоридова
Нина Димитрова