Вътрешно-училищни турнири

През периода 24-26.10 се проведоха вътрешно-училищните турнири от спортния календар на училището:

  • 24.10 – участие взеха учениците от шестите класове в състезанията по хандбал и баскетбол;
  • 25.10 – сили примериха учениците от седми клас (хандбал, баскетбол);
  • 26.10 – петите класове взеха участие в състезания по футбол и топка над въже.

Целта на турнирите беше подчинена на олимпийския принцип: Важно е участието, а не класирането!!!

Изготвил: Л. Калофоридова- старши учител ФВС