Клуб „Вълшебство от думи“

Представителна изява на клуб „Вълшебство от думи“

На 28.02.2017 година клуб „Вълшебство от думи“ проведе своята първа представителна изява. Класната стая на 3а клас се изпълни с гости. Децата с нетърпение очакваха началото на урока. Учениците показаха какво са научили до този момент. Изявата започна с една любима за тях игра – на въпроси и отговори, написани на лист, в края на която децата от всеки отбор получиха интересни предложения. На основата на случайния синтаксис, учениците съставят измислят кратки истории, които дават възможност за съставянето на забавни разказчета. След това „разточваха“ дума – умело посочваха нейни синоними, измисляха нови с буквите на дадената, с първата й сричка, след това съставиха изречение от новите думи. Тук се включи и отборът на родителите. Гостите се справиха отлично. За награда децата ги поздравиха със свои гатанки и лъжегатанки. Последните доста затрудниха майките, но те успяха да открият скрития отговор. Учениците обясниха как се съставя фантазиен бином, фантазийна хипотеза, съвместно с родителите образуваха по три от всеки вид. След това прочетоха свои истории по фантазиен биноном и хипотеза. Дойде ред и на образуване на думи с произволна представка. Децата откриха скритите многозначни думи, а след това четирима от родителите изтеглиха представка и образуваха нови думи. С една от тях всеки отбор измисли своя кратка история, която трябваше да се състои само от пет изречения. Нашата изява продължи с „картите на Проп“. Отборите изтеглиха по три от картите, след това ги подреди в зависимост от функцията им и съставиха своя приказка.
В края на изявата бяха връчени грамоти за лично творчество на най-активните участници в клуба. А нашите майки, които бяха стажант-учители, получиха грамоти, с които им се присъди титлата „Маг I степен“.
За всички участници в изявата имаше и много сладки изкушения.
Браво, деца, чудесно се представихте!

Виктория Стойнова – ръководител на клуба

Снимки