Учебна дейност

Учебни програми по класове

1-3 клас – виж

4-7 клас – виж


Дневно разписание

Документ – виж


2-3 клас

Провеждане на входни нива 2020 г. – виж

Провеждане на контролни работи 2020 г. (І учебен срок) – виж


4-7 клас

Провеждане на входни нива 2020 г. – виж

Провеждане на контролни работи 2020 г. (І учебен срок) – виж

Провеждане на класни работи 2020 г. (І учебен срок) – виж