Учебна дейност

Учебни програми по класове

1-4 клас – виж

5-7 клас – виж


Дневно разписание

Документ – виж

Седмично разписание

Документ – виж


Самостоятелна форма на обучение

График изпити януари 2024 – виж


2-3 клас

Провеждане на входни нива – виж

Провеждане на контролни работи – виж


4-7 клас

Провеждане на входни нива – виж

Провеждане на контролни работи – виж

Провеждане на класни работи – виж