Учебна дейност

2-4 клас

Провеждане на входни нива 2020 г. – виж


5-7 клас

Провеждане на входни нива 2020 г. – виж

Какво трябва да знаем и умеем, за да се справим с контролната работа по ХИМИЯ – виж
Критерии за оценка по ХИМИЯ и опазване на околната среда – виж
Портфолио по химия – виж


Форми на обучение

Документ – виж


Дневно разписание

Документ – виж


Дeжурства – начален етап

Документ – виж