Учебна дейност

2-3 клас

Провеждане на входни нива 2020 г. – виж

Провеждане на контролни работи 2020 г. (І учебен срок) – виж


4-7 клас

Провеждане на входни нива 2020 г. – виж

Провеждане на контролни работи 2020 г. (І учебен срок) – виж

Провеждане на класни работи 2020 г. (І учебен срок) – виж

Какво трябва да знаем и умеем, за да се справим с контролната работа по ХИМИЯ – виж
Критерии за оценка по ХИМИЯ и опазване на околната среда – виж
Портфолио по химия – виж


Форми на обучение

Документ – виж


Дневно разписание

Документ – виж


Дeжурства – начален етап

Документ – виж