Примерни тестове


2016 година

БЕЛ -7 кл Тест 2,   Отговори  – виж
Ист. и цивилизация 7 кл, Тест  – виж
Човек и общество – 4 кл.  Тест – виж
Отговори – Човек и общество – 4 кл. – виж
Отговори – Химия 7 кл. – виж
АЕ – 6 кл. – Тест – виж
Математика – 7 кл. Тест  – виж
Отговори – Математика – 7 кл  – виж
Отговори – История  и цивилизация – 7 кл.  – виж
Химия и опазване на ок.среда  7 кл. – виж
Отговори немски ез. 7 кл. – виж
Немски език – виж
Отговори-английски  език – виж
География и икономика 7 кл. – виж
Отговори БЕЛ 7 кл. – виж
БЕЛ 7 кл. – виж
БЕЛ-2 част + Отговори Чов. и природа – виж
Човек и природа 5, 6 клас – виж