Проект „Дизайн-шампиони“ на Red Paper Plane

През учебната 2021/22 година учениците от 3б клас работят по програмата  „Дизайн шампиони“ на Red Paper Plane, която  използва дизайн-мислене. Програмата представлява разработени проекти (мисии), с предизвикателства от реалния живот. Дизайн мисленето е новаторски подход за формиране у учениците на умения за генериране и създаване на идеи и креативно решаване на проблеми. То е творчески процес, при който децата формират високо чувство на емпатия, силна мотивация,  умения за работа в екип, ориентираност към търсене на повече от едно решение, желание за експериментиране, увереност и др.