Свободни места

Свободните места за учебната 2020/2021 са: 5 клас – 2; 6 клас – 1; 7 клас – 2