Клуб „Светът е прекрасен, защото…”

Публична изява – 15.01.2020 г.

На 15.01.2020 год. се проведе публична изява на учениците,  „Светът е прекрасен, защото в него има приказки” Учениците пресъздадоха изучени приказки в илюстрация. Подбраха си епизод за илюстриране и  представиха героите и начина, по който изглеждат, ситуацията и обстановката, в която се развива действието. Участниците в групата твориха с голямо желание и интерес.

Изработиха проекти по темата. Беше организирана изложба.

Йорданка Иванова-класен ръководител