Спортен празник

На 31.05 се проведе спортен празник по предварително изготвена програма:

  • щафетни и подвижни игри за 1-2. клас;
  • народна топка и футбол за 3-4. клас;
  • топка над въже, футбол и баскетбол за 5. клас;
  • щафета по класове, състезания по хандбал и баскетбол за 6-7. клас.

Състезанията се проведоха на спортните площадки на Младежки център Пловдив и в двора на училището. Най-добрите отбори получиха грамоти.

Нашите партньори от МЕЙЗ СПОРТНА АКАДЕМИЯ бяха подготвили сувенири за тези, които отговориха на въпросите от спортната викторина , подготвена от г-жа Калофоридова.

Благодарим на всички колеги от начален и прогимназиален етап за съдействието и търпението!

До нови срещи на спортните площадки!

Л. Калофоридова- ст.учител по ФВС
Г. Минева- ст.учител по ФВС