БДП

График БДП за текущия срок – виж

Наръчник с добри практики по БДП – виж

Препоръки към родителите – виж

Препоръки към родителите на първокласниците – виж

Препоръки към учениците – виж

План за работа по БДП (2022/2023) – виж

План-програма за действие по БДП (2022/2023) – виж

Урок по БДП (2022) – виж

Сетрификат по БДП – прочети

Certificate for road traffic safety management system – view

Инициатива БДП – прочети.