Секция Баскетбол

Учебна 2017/2018

Представителна изява – 13.06.2018 г.

На 13.06.2018г се проведе занимание за закриване на проекта с открит урок пред родителите. Демонстриране на уменията придобити през годината/спиране, обръщане, ловене и подаване, стрелба в коша/. Учебна игра с приложение на техническите елементи и правилата от играта. Учениците и родителите са удовлетворени от свършената работа в секцията през учебната година.
Пожелахме си хубаво и весело лято.

Снимки

Представителна изява – 28.03.2018 г.

На 28.03 по програма на секция баскетбол се проведе представителна изява на групата по проект Твоя час.
Целта е да се покаже работата на групата и уменията на учениците да прилагат усвоените знания до момента от играта баскетбол.
Представителната изява започна в 13.20 часа. Присъстваха родители на участниците в групата.
По време на занятието учениците показаха изучените технически елементи до момента/ловене и подаване на топката, водене на топката, стрелба в коша в движение/.Разделени на отбори показаха уменията да играят в отбор в играта „Пас“ с правила от баскетбола. Учениците показаха усвоените знания от правилата на играта.
Всички се справиха добре и се забавляваха заедно.Получиха аплодисменти от своите родители.

Снимки

Изява с участие на родители

Основната цел на секция Баскетбол е опазване и укрепване здравето на учениците, създаване на трайни навици за здравословен начин на живот чрез занимания със спорт. Изграждане на основата на мотивационна система на учениците за движение и спорт в свободното време.
Една от задачите на проект “Твоят час“ е да бъдат привлечени и родителите като участници. По тази причина има заложени определен брой занимания, с участието на родители.
На 23.02.2018 година от 12.30 часа във физкултурния салон на училището се проведе занимание с ученици от секция Баскетбол и с техните родители със следните задачи:

  1. Щафетни игри с елементи от играта;
  2. Кръгово занимание.

Учениците и родителите направиха загрявка, след което г-жа Калофоридова раздели групата на три отбора, като участие взеха и родителите. Емоцията, която предоставиха щафетните игри на ученици и родители беше голяма. Всеки отбор се бореше да е победител. Родителите показаха добра физическа подготовка.
Накрая на часа родителите заявиха, че вече чакат с нетърпение следващото занимание, в което да се включат.

Л.Калофоридова – ръководител на секция Баскетбол

Снимки