Клуб Религия 2022/2023

Проведен урок с ученици 1-3 клас, януари 2023

На 14.12.2022 г. учениците от четвъртите класове на клуб Религия, посетиха Пловдивската Митрополия и Митрополитския храм „Св. Марина“. Заедно с отец Виктор бе проведен урок, свързан с предстоящия празник Въведение Богородично. Отделно от това отец Виктор запозна учениците с особеностите на митрополитския храм, неговите основни части, иконостаса, иконите, олтара и камбанарията, която е паметник на културата.

Наградени ученици

Днес, 27.11.2022 г., в църквата Св. Марина се извърши награждаването на участниците в Девети Национален конкурс „Въведение Богородично“ 2022 за рисунка, стихотворение и литературна творба. Тази година в инициативата участваха 623 деца от 1-ви до 12-ти клас. Участие взеха и ученици от Украйна, Молдова и Северна Македония. Така конкурсът придоби международен характер.

Призьорите от ОУ „Алеко Константинов“ Пловдив са:

6 – 7 клас Есе, Разказ

I. Място: Елена Пламенова Тодорова – 6 клас ОУ „Алеко Константинов“, гр. Пловдив; учител д-р Мирко Попов
II. Място: Мадлен Крикор Налджиян – 7 клас ОУ „Алеко Константинов“, гр. Пловдив; учител д-р Мирко Попов

6 – 7 клас Стихотворение

Поощрение: Антония Арнаудска – 6 клас ОУ „Алеко Константинов“, гр. Пловдив; учител д-р Мирко Попов

Проведен урок с гост лектор от Пловдивска Митрополия отец Виктор на тема „Въведение Богородично“

Днес, 16.11.2022г. в основната сграда на ОУ „Алеко Константинов“ се проведе урок от програмата на Клуб „Религия“ съвместно с отец Виктор от Пловдивската Митрополия по повод предстоящият християнски празник „Въведение Богородично“, Ден на християнското семейство.

На събитието присъстваха 63 деца от първи до седми клас. Отец Виктор започна с разказ за Богородица и родителите `и и плавно премина към изясняването на общохристиянските и общочовешки ценности. Децата бяха силно впечатлени и съвсем логично засипаха с множество въпроси свещеника. След края на урока десетина от децата останаха и продължиха разговорът с отец Виктор. На срещата присъстваха и колеги от начален и прогимназиален етап – Калафоридова, Стоицова, Ковачева, психолога на училището.

Ръководител на клуб „Религия“: д-р Мирко Попов