Клуб Религия 2022/2023

Проведен урок с гост лектор от Пловдивска Митрополия отец Виктор на тема „Въведение Богородично“

Днес, 16.11.2022г. в основната сграда на ОУ „Алеко Константинов“ се проведе урок от програмата на Клуб „Религия“ съвместно с отец Виктор от Пловдивската Митрополия по повод предстоящият християнски празник „Въведение Богородично“, Ден на християнското семейство.

На събитието присъстваха 63 деца от първи до седми клас. Отец Виктор започна с разказ за Богородица и родителите `и и плавно премина към изясняването на общохристиянските и общочовешки ценности. Децата бяха силно впечатлени и съвсем логично засипаха с множество въпроси свещеника. След края на урока десетина от децата останаха и продължиха разговорът с отец Виктор. На срещата присъстваха и колеги от начален и прогимназиален етап – Калафоридова, Стоицова, Ковачева, психолога на училището.

Ръководител на клуб „Религия“: д-р Мирко Попов