Правилници

Правилник за работа в Облака

Документ – прочети


Правилник за дейността на училището

Документ – прочети


Правилник за вътрешния трудов ред

Документ – прочети


Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Документ – прочети