Поклон, Апостоле!

Учениците на ОУ „Алеко Константинов“ отбелязаха 150 години от гибелта на Апостола.

1а клас

1в клас

2 клас ГЦОУД

3 клас ГЦОУД

4в клас

4 клас ГЦОУД

6 клас ГЦОУД

7 клас