Планове

 

Учебни планове
1а клас – виж
1б клас – виж
1в клас – виж
2а клас – виж
2б клас – виж
2в клас – виж
2г клас – виж
3а клас – виж
3б клас – виж
3в клас – виж
3г клас – виж
4а клас – виж
4б клас – виж
4в клас – виж
5а клас – виж
5б клас – виж
5в клас – виж
6а клас – виж
6б клас – виж
6в клас – виж
6г клас – виж
7а клас – виж
7б клас – виж
7в клас – виж
7г клас – виж
7д клас – виж

Стратегия

Документ – виж


Годишен план

Документ – виж


План на методичното обединение на началните учители

Документ – виж


План на МО „Чужди езици“

Документ- виж


План за дейността на МО на класните ръководители

Документ – виж


План на МО по професионално ориентиране

Документ – виж


План на МО – ПИГ

Документ – виж


План на МО – прогимназиален етап

Документ – виж