Отново първи

Над 100 ученици от гр.Пловдив и региона , на възраст от 7 до 18 години, се състезаваха в областния кръг на конкурса „С очите си видях бедата”, организиран от ГДПБЗН.С творбите си децата пресъздадоха беда, причинена от човешка небрежност или природно бедствие, като бяха изобразени случаи на пожар, земетресение, наводнение и ПТП. Най – оспорвана бе надпреварата в първата възрастова група – от седем до десет години. С гордост съобщаваме, че именно в нея Борис Борисов Стоичков, ученик от 2. В клас, се класира на първо място. Пожелаваме му много бъдещи успехи!