Обществен съвет

Покана за заседание на Обществения съвет при ОУ „Алеко Константинов“ – прочети


С приемането на Закона за предучилищно и училищно образование се предвижда създаването на Обществен съвет във всяко училище. Това е нов орган с консултативни и съвещателни функции. Общественият съвет подпомага развитието на училището, но заедно с това осъществява граждански контрол на управлението като гарантира публичност и прозрачност на всички дейности.

На 17.12. 2019г. се проведе събрание на родителите за определяне състава на Обществен съвет към училището. За членове на Обществения съвет бяха избрани:

 1. Гергана Гендова
 2. Стефан Петров
 3. Зарко Елмасиян
 4. Татяна Стоева
 5. Михаела Табакова
 6. Гергана Граматикова
 7. Бригита Байрякова
 8. Цвятко Багрянов
 9. Арлин Каспарян
 10. Екатерина Николич
 11. Иван Илевски

На събранието присъстваше представител на Община Пловдив – г-жа Милена Златанова – главен инспектор в отдел „Образование. За председател на Обществения съвет бе избран – г-н Зарко Елмасиян.