Обществен съвет

С приемането на Закона за предучилищно и училищно образование се предвижда създаването на Обществен съвет във всяко училище. Това е нов орган с консултативни и съвещателни функции. Общественият съвет подпомага развитието на училището, но заедно с това осъществява граждански контрол на управлението като гарантира публичност и прозрачност на всички дейности.


Заседание на Обществения съвет (25.03.2024) – покана


Заседание на Обществения съвет (26.01.2023) – покана


На 04.11. 2022 г. се проведе събрание на родителите за определяне състава на Обществен съвет към училището. Бяха избрани:

Председател

  1. Ана-Мария Ружева

Членове

  1. Милена Златанова
  2. Таня Стивасарева
  3. Благовеста Джинева-Недялкова
  4. Анна Йовчева
  5. Ралица Бончева
  6.  Даниел Луков

Резерви

8. Гергана Гендова
9. Катя Еленина
10. Галина Мандурова
11. Теодора Шилева


Покана за заседание на Обществения съвет при ОУ „Алеко Константинов“ – прочети