Обществен съвет

С приемането на Закона за предучилищно и училищно образование се предвижда създаването на Обществен съвет във всяко училище. Това е нов орган с консултативни и съвещателни функции. Общественият съвет подпомага развитието на училището, но заедно с това осъществява граждански контрол на управлението като гарантира публичност и прозрачност на всички дейности.

На 23.03.2016г. в ОУ „Алеко Константинов“ бе направен избор на Обществен съвет. Негови членове станаха:

  1. г-жа Мария Сариева
  2. г-н Зарко Елмасиян
  3. г-н Чавдар Панов
  4. г-жа Галина Пейчева-Митева
  5. г-жа Галена Паскова
  6. г-жа Цветана Балевска
  7. г-жа Арлин Каспарян

На 21.04.2016 г. се проведе първото заседание на Обществения съвет в ОУ“Алеко Константинов“, на което присъстваше представител на Община Пловдив – г-жа Милена Златанова – главен инспектор в отдел Образование. За председател на Обществения съвет бе избрана – г-жа Цветана Балевска.