НП „Заедно в изкуствата и спорта“

На 26.05.2023 година в ОУ “ Кочо Честеменски” – гр. Пловдив се проведе представителна изява по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 г. на групите и съставите по Модул “Изкуства”. Групата за танцово изкуство – “Детска магия” към нашето училище се представи с Тракийска ръченица, където взеха участие момичета от 4-6 клас.
С нас бяха и госпожа Найденова – директор на училището и г-н Атанасов – зам.директор АСД.

Благодаря на ръководството!
Благодаря ви момичета за всеотдайността и търпимостта!

Л.Калофоридова- ръководител на състава