Квалификация

ОБУЧЕНИЕ МЕСЕЦ МАЙ 2024 ГОДИНА

Тема на обучението: Лаборатория на общуването
Място на провеждане: ОУ „Алеко Константинов“
Период: 17 май 2024 г.
Начало и край: 9.00 часа – 17.00 часа – 8 часа академични часа
Наименование на обучителната организация: ДИПКУ СТАРА ЗАГОРА
Брой педагогически специалисти, заявили желание: 20

ОБУЧЕНИЕ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА

Тема на обучението: Киберпрестъпления, наркопрестъпления и трафик на деца
Място на провеждане: ОУ „Алеко Константинов“
Период: 5 февруари 2024 г.
Начало и край: 9.00 часа – 15.00 часа – 8 часа академични часа
Наименование на обучителната организация: ИНФОРМА ООД
Брой педагогически специалисти, заявили желание: 23

ОБУЧЕНИЕ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

Тема на обучението: УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. ТЕХНИКИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ
Място на провеждане: Апартаментен хотел „Камелия“****, КК Пампорово
Период: 25.11.2023 г. – 26.11.2023 г.
Начало и край: 09:00 – 17:00 ч. – 8 академични часа
Наименование на обучителната организация: Сдружение за социално и образователно приобщаване
Обучител: проф. Мария Баева
Брой педагогически специалисти, заявили желание: 29

ОБУЧЕНИЕ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

Тема на обучението: УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО И ПОДКРЕПЯЩА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
Място на провеждане: в електронна среда, платформа на ДИПКУ, Стара Загора – 16 академични часа
Период: 31 октомври 2023 г.
Начало и край: 9.00 часа – 15.00 часа – 8 академични часа
Наименование на обучителната организация: ДИПКУ, Стара Загора
Брой педагогически специалисти, заявили желание: 44

ОБУЧЕНИЕ МЕСЕЦ МАЙ 2023 ГОДИНА

Тема на обучението: Емоционално възпитание на децата и учениците в образователните институции
Място на провеждане: ОУ „Алеко Константинов“ – 16 академични часа
Период: 19 май 2023 година
Начало и край: 9.00 часа – 15.00 часа – 8 академични часа
Наименование на обучителната организация: ДИПКУ, Пловдив
Брой педагогически специалисти, заявили желание: 36

ОБУЧЕНИЕ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА

Тема на обучението: Коучингът в училищната среда – за кого и как
Място на провеждане: в електронна среда, платформа на ДИПКУ, Стара Загора – 16 академични часа
Период: 1 февруари 2023 г. – първа група; 2 февруари 2023 г. – втора група
Начало и край: 9.00 часа – 15.00 часа – 8 академични часа
Наименование на обучителната организация: ДИПКУ, Стара Загора
Брой педагогически специалисти, заявили желание: 43, първа група – 22; втора група – 21