Квалификация

ОБУЧЕНИЕ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА

Тема на обучението: Коучингът в училищната среда – за кого и как
Място на провеждане: в електронна среда, платформа на ДИПКУ, Стара Загора – 16 академични часа
Период: 1 февруари 2023 г. – първа група; 2 февруари 2023 г. – втора група
Начало и край: 9.00 часа – 15.00 часа – 8 часа академични часа
Наименование на обучителната организация: ДИПКУ, Стара Загора
Брой педагогически специалисти, заявили желание: 43, първа група – 22; втора група – 21