Клуб Математичко

Учебна 2017/2018

Част от заниманията в клуб „Математичко” се провеждат от родителите. През януари гост-учител в клуба беше госпожа Багрянова. Темата на нейното занятие беше „Намиране обиколка на фигури”. Тя беше приготвила много интересни геометрични задачи, част от които с повишена трудност. Децата работиха в групи и си помагаха един на друг. С всички предвидени за решаване задачи математичковците се справиха отлично.
В края на занятието г-жа Багрянова ни увери, че с удоволствие ще дойде отново в клуба.

Снимки


Учебна 2016/2017

„Логически задачи” – представителна изява по проект „Твоят час”

На 16 декември 2016 г. в ОУ ”Алеко Константинов” се проведе представителната изява на клуб „Математичко”. Темата на занятието беше „Логически задачи”. По време на изявата учениците решаваха индивидуално устно и писмено различни логически задачи. След това работиха по групи върху 2 сложни задачи, за чието решение се изискваше комбинативност и бърза мисъл. Малките математици се справиха успешно и намериха решенията на всички задачи. Те впечатлиха със знания и логично мислене гостите на представителната изява: заместник-директора – г-жа Топчийска, координатора на проекта в училище – г-жа Калофоридова, члена на съвета за обществен мониторинг в училище – г-жа Велева и родителите си.

Снимки