Класни ръководители 2020/2021 г.

1а – Мария Митева
1б – Антония Стоянова
1в – Елена Петкова
1г – Зорка Христова
2а – Иванка Динева
2б – Николина Търева
2в – Гергана Стоицова
3а – Виктория Стойнова
3б – Марияна Найденова
3в – Йорданка Иванова

4а – Елиана Щерева
4б – Анета Терзиева
4в – Стефка Николаева
4г – Пламена Шопова
5а – Величка Янкова
5б – Стела Куртева
5в – Елена Георгиева
5г – Мирко Попов
6а – Надежда Друмева
6б – Евгения Илиева
6в – Мария Генова

7а – Юлия Ковачева
7б – Людмила Калофоридова
7в – Галина Минева