Класни ръководители 2019/2020 г.

1а – Иванка Динева
1б – Николина Търева
1в – Гергана Стоицова
2а – Виктория Стойнова
2б – Марияна Найденова
2в – Йорданка Иванова
3а – Елиана Щерева
3б – Анета Терзиева
3в – Тодорка Тахчиева
3г – Пламена Шопова

4а – Мария Митева
4б – Мария Райковска
4в – Елена Петкова
4г – Зорка Христова
5а – Надежда Друмева
5б – Евгения Илиева
5в – Мария Генова
6а – Юлия Ковачева
6б – Людмила Калофоридова
6в – Галина Минева

7а – Мирко Попов
7б – Елена Георгиева
7в – Стела Куртева