Класни ръководители 2018/2019 г.

1а – Виктория Стойнова
1б – Марияна Найденова
1в – Йорданка Иванова
2а – Елиана Щерева
2б – Анета Терзиева
2в – Тодорка Тахчиева
2г – Пламена Шопова
3а – Мария Митева
3б – Мария Райковска
3в – Елена Петкова
3г – Зорка Христова

4а – Иванка Динева
4б – Николина Търева
4в – Гергана Стоицова
5а – Роза Зафирова
5б – Людмила Калофоридова
5в – Галина Минева
6а – Светла Караянева
6б – Елена Георгиева
6в – Стела Куртева

7а – Нели Велева
7б – Юлия Ковачева
7в – Иван Ганев
7г – Здравко Генов
7д – Силвия Милева