Среща на учениците от 2 клас с Борис Бъндев-жестов преводач и комуникатор

Учениците от 2 клас имаха специални гости. Борис Бъндев и неговият екип запознаха децата с езика на жестовете. Беше много емоционално и интересно за децата.