Извънкласни дейности

От втория учебен срок стартираха извънкласни дейности във връзка с приобщаващото образование на учениците.

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас в съответствие с желанието на учениците и съгласието на техните родители, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

 • Дигитална креативност
 • Природни науки
 • Математика
 • Технологии
 • Изкуства и култура
 • Гражданско образование
 • Екологично образование и здравословен начин на живот
 • Спорт

Клубовете по извънкласни дейности в нашето училище са:

 1. Клуб“ Вълшебство от думи“ с ръководител Виктория Стойнова
 2. Клуб“Заедно можем всичко“ с ръководител Марияна Найденова
 3. Клуб“ За света около нас“ с ръководител Йорданка Иванова
 4. Клуб „Малки мажоретки“ с ръководител Людмила Калофоридова
 5. Клуб „Полезните растения“ с ръководител Тодорка Тахчиева
 6. Клуб „Аз обичам България. Аз обичам Пловдив“ с ръководител Елиана Щерева
 7. Клуб „Екология“ с ръководител Гергана Стоицова
 8. Клуб „Математичко“ с ръководител Нина Търева
 9. Секция „Баскетбол“ с ръководител Людмила Калофоридова
 10. Клуб „Шахмат
 11. Клуб „Моят град през вековете“ с ръководител Светла Караянева
 12. Музикално студио „Тоника“ с ръководител Нина Димитрова
 13. Клуб „Стъпала към успеха“ с ръководител Силвия Милева
 14. Клуб „Математика“ с ръководител Десислава Радионова
 15. Клуб „Млад математик“ с ръководител Десислава Радионова