Иновативен дигитален център, съвместно с Педагогическия факултет на Пловдивския университет

Марияна Найденова (директор на ОУ „Алеко Константинов“): „Иновативният дигитален център дава възможност студентите да водят занятия по хоспитиране, където ще формират умения за практическо приложение на знанията, придобити по време на лекциите и семинарните упражнения по методика на обучението по български език и математика. Целта да откриват достойнствата и несъвършенствата на наблюдаваните уроци в отдалечена класна стая чрез електронна среда, да се запознаят с подхода на колеги с дългогодишна практика, да предложат свои варианти на провеждане на урок“.

Със съдействието на зам.-ректора по система за наблюдение, управление и постоянен контрол на качеството на обучението и академичния състав проф. Румяна Танкова вече са реализирани няколко пробни урока с 3 и 4 клас. За целта в класните стаи е инсталирана необходимата техника, която позволява на неограничен брой студентите да „присъстват“ на урока без да пречат.