История на училището

Училище „Алеко Константинов” е с дълга и забележителна история. То е създадено в далечната 1908 г. като първата Пловдивска прогимназия, наречена по – късно на името на А. Карнеги.

От 1963 г., във връзка със 100 – годишнината от рождението на Алеко Константинов, то получава неговото име. През 1984 г. става училище с изучаване на руски език, а от 1992 г. получава статут на основно училище с ранно чуждоезиково обучение.

През годините тук са работили много известни и всеотдайни педагози, които са развивали активна учебна и обществена дейност. Голям е приносът и на родители и ученици за благоустрояване сградата и двора на училището. В хода на почти 100 годишната му история се е създала и съхранила традицията всички, съпричастни с училищния живот хора, да дарят част от себе си за развитието и просперитета на училището.