Европейски ден на спорта

С много усмивки, народни хора и игри отбелязахме Европейския ден на спорта в училище.
Денят започна с обичайната утринна гимнастика в двете сгради, където се включиха ранобудните ученици. В голямото междучасие продължихме с народни хора (право, криво, македонско хоро, сиртаки) под ръководството на госпожа Калофоридова, учител по ФВС. Програмата включваше: щафетни игри и народна топка за най-малките от 1-4. клас; топка над въже за 5. клас; състезания по хандбал за момчета и момичета от 6. и 7. клас.

Празникът премина с голямо настроение и забавления под звуците на музика. Учениците играха с голямо настроение и бяха подкрепяни от съученици и учители.

До нови срещи на спортните площадки!

Изготвил: Л. Калофоридова- ст. учител по ФВС