Клуб „Екология“ – 2019

Представителна изява – 17.05.2019 г.

На своята последна, представителната изява, учениците от клуб Екология, демонстрираха наученото през годината, като работеха по групи и уверено презентираха свои проекти по различни теми. Отлично се справиха с всички поставени задачи, като показаха знания за природата и опазване на околната среда. С помощта на презентация, гостите на изявата ни се запознаха с дейностите и инициативите, реализирани през учебната година от участниците в клуба.

С огромна благодарност към  гостите на  изявата ни – г-н Ангелов и родителите, които ни подкрепяха през цялата година.

Гергана Стоицова – ръководител на клуб Екология

Да опазим птиците – съвместно занятие на клуб Екология с екип от Зелени Балкани – 30.04.2019 г.

Екипът на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти” бяха  гости на клуб „Екология“. Темата на занятието бе опазване на птиците. На учениците по групи бе поставена задача да  съберат информация за някои  видове. Те с интерес слушаха разказа на еколозите и изгледаха презентация за защитени видове като – червеногушата гъска, гривестата рибарка, белошипата ветрушка, лешоядите. Запознаха се и  със защитените зони, които са част от  екологичната мрежа Натура 2000 и са важни за опазването на тези птици. Занятието премина с изключителен интерес от страна на учениците, които изразиха желание за нова среща с екипа на Зелени Балкани.

Гергана Стоицова – ръководител на клуб Екология

Представителна изява – 29.03.2019 г.

На 29 март се проведе първата представителна изява на учениците от клуб Екология под мотото „Да опазим природата“. Гости на занятието бяха учителите г-жа Букович, г-ца Велева и г-жа Калофоридова. Учениците работиха по групи. Представиха свои проекти и с помощта на компютърна презентация показаха отлични знания по различни екологични теми. Изявата приключи с изготвяне на постер от учениците на клуба.

Гергана Стоицова – ръководител на клуб Екология