Kлуб „Да успеем заедно по математика“ 2023/2024

Училищният клуб „Да успеем заедно по математика“ взе участие в тържеството по случай празника на числото π.

Денят на числото Пи се чества на 14 март, като тази година темата беше „Математиката е навсякъде“. Това число има четирихилядолетна история, през която е изчислено, че Пи е константа с приблизителна стойност 3,14 или 22/7.
В ОУ „Алеко Константинов“ се проведе тържество с учениците от прогимназиален етап – 5, 6 и 7 клас, като те изготвиха многобройни пана, украса, а също така имаше забавни математически игри, сценки и лакомства.
Седмокласниците от училищния клуб „Да успеем заедно по математика“ се изявиха с практическа задача, в която участва числото Пи. Тя беше представена по интересен начин като сценка, в която се срещат приятели с идея за бизнес – да изработват и продават декоративни пана с елементи на полукръгове. Беше представена презентация с решаване на практическата задача, като с този бизнес модел оставиха ясното послание, че математиката е нужна във всяко начинание, за да успеем в живота.