Бюджет

Бюджет 2020 – виж

Отчет за първото тримесечие – виж

Отчет за второто тримесечие – виж

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 – виж


Бюджет 2019 – виж

Отчет за първото тримесечие – виж

Отчет за второто тримесечие – виж

Отчет за третото тримесечие – виж

Отчет за четвъртото тримесечие – виж


Бюджет 2018

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 – виж