Бюджет

Бюджет 2024

Отчет за първото тримесечие – виж

Отчет за второто тримесечие –

Отчет за третото тримесечие –

Отчет за четвъртото тримесечие –


Бюджет 2023 – виж

Отчет за първото тримесечие – виж

Отчет за второто тримесечие – виж

Отчет за третото тримесечие – виж

Отчет за четвъртото тримесечие – виж


Бюджет 2022 – виж

Отчет за първото тримесечие – виж

Отчет за второто тримесечие – виж

Отчет за третото тримесечие – виж

Отчет за четвъртото тримесечие – виж


Бюджет 2021 – виж

Отчет за първото тримесечие – виж

Отчет за второто тримесечие – виж

Отчет за третото тримесечие – виж

Отчет за четвъртото тримесечие – виж

Капиталови разходи 2021 – виж

Дейност 713 – спорт 2021 – виж


Бюджет 2020 – виж

Отчет за първото тримесечие – виж

Отчет за второто тримесечие – виж

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2020 – виж


Бюджет 2019 – виж

Отчет за първото тримесечие – виж

Отчет за второто тримесечие – виж

Отчет за третото тримесечие – виж

Отчет за четвъртото тримесечие – виж


Бюджет 2018

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018 – виж