Бюджет

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г. – виж