Антикорупция и сигнали

Подаване на сигнали за корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.

Запрян Атанасов

тел: +359 878 418520
e-mail: karnegy@alekoplovdiv.bg