23 януари – Ден на ръкописното писмо и почерка

Първокласниците направиха препис на стихотворението „Планина“ по повод 23 януари – Ден на ръкописното писмо и почерка.

Учениците от вторите и третите класове на ОУ“Алеко Константинов, изготвиха дружно красиви преписи с илюстрации по „Мечката и лошата дума“/за 2-ри клас/ и „Вълшебства“/за трети клас/. Техният труд и старание беше представен на специално изготвени табла, които да продължат да внасят мотивация сред учениците да бъдат все по-старателни и прилежни в учебния процес.