Извънкласни дейности 2021/2022

За поредна година в училището се сформираха групи спрямо интересите на учениците. Чрез заниманията по интереси ще се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси ще се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, секция. Те ще включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

 • Дигитална креативност
 • Природни науки
 • Математика
 • Изкуства и култура
 • Гражданско образование
 • Екологично образование и здравословен начин на живот
 • Спорт

Клубовете по извънкласни дейности в нашето училище са:

 1. Секция „Мажоретен състав“ с ръководител Людмила Калофоридова
 2. Клуб “Народни хора и модерни танци“ с ръководител Людмила Калофоридова
 3. Клуб „Дизайни-шампиони“ с ръководител Нина Търева
 4. Вокална група „Междучасие“ с ръководител Нина Димитрова
 5. Клуб “Пощенска кутия за истории“ с ръководител Йорданка Иванова
 6. Клуб „Математика“ с ръководител Виолета Мусерова
 7. Клуб “Родна реч“ с ръководител Величка Янкова
 8. Клуб „Математика за всеки“ с ръководител Евгения Илиева
 9. Клуб “Да успеем заедно по БЕЛ“ с ръководител Надежда Друмева
 10.  Клуб „Успяваме заедно“ с ръководител Надежда Друмева