Баба Марта

Учениците от 3 б клас, заедно с класен ръководител Антония Стоянова, изработиха близо 400 мартеници за своите съученици, учители, родители и приятели.