Съобщения

Конкурс за рисунка – прочети

Протокол от областния кръг на олимпиадата по химия – прочети

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ С МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕпрочети

ИНТЕРВЮ – прочети

За училището

В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието.
Оставяйки верни на традицията, всички не само работят всеотдайно и отговорно, но и търсят новото, актуалното, перспективното, което в днешния динамичен свят се променя ежедневно и поставя пред хората нови норми и изисквания.