Съобщения

Състезанието „Математика без граници“ ще се проведе на 11.02.2020 (вторник) след часовете.

Превенция на агресията

Противодействие на тормоза в училище

Алеко-online

За училището

В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието.
Оставяйки верни на традицията, всички не само работят всеотдайно и отговорно, но и търсят новото, актуалното, перспективното, което в днешния динамичен свят се променя ежедневно и поставя пред хората нови норми и изисквания.