Обявление

Решение за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 г. – прочети

Съобщения

месец Май

3-4 клас – първа смяна от 08.00 ч.

5-7 клас – втора смяна от 13.30 ч.

Списъци 1 клас 2018/2019

Превенция на агресията

Противодействие на тормоза в училище

Алеко-online

За училището

В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието.
Оставяйки верни на традицията, всички не само работят всеотдайно и отговорно, но и търсят новото, актуалното, перспективното, което в днешния динамичен свят се променя ежедневно и поставя пред хората нови норми и изисквания.