Поздравление

Училищното ръководство на ОУ „Алеко Константинов“  със задоволство съобщава, че за поредна година четвъртокласниците се представиха достойно на Националното външно оценяване по български език и литература и по математика.

За първи път Националното външно оценяване на учениците от ІV клас се проведе при организация, подобна на организацията на Националното външно оценяване VІІ клас.

Учениците ни постигнаха следните резултати:

Български език и литература – Отличен 5,63.

Математика –  Много добър 5,01.

Ръководството на училището поздравява четвъртокласниците за високите резултати и благодари на учителите и техните родители!

Гордеем се с вас, мили ученици!

Съобщения

График за записване на приетите ученици в I клас учебна 2021/2022 г. – прочети

Проектни дейности – прочети

Резултати от „Европейско кенгуру“ – прочети

Заповед ОРЕС 5-7 клас – прочети

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ООС – прочети

Правила за безопасност при използване на компютърната мрежа от деца и ученици – прочети

Правилник за работа в Облака – прочети

Заповед – прочети

Филм – 24 май

Ежедневна информация за организацията на обучението в училище

Уважаеми родители,
Днес, 16.11.2020 г., по обобщени данни от класните ръководители на I – V клас броят на отсъстващите ученици с грипоподобни симптоми е 25, т.е. 5,9 %. Броят на отсъстващите ученици в сравнение с 13.11.2020 г е намалял с 14 ученици.
Организацията на обучение за 17 ноември 2020 г. е следната:
• Учениците от начален етап I – V клас се обучават присъствено в дневна форма.
• Учениците от V в клас се обучават в електронна среда поради карантина от РЗИ.
• С решение на областния кризисен щаб учениците от VI клас и VII клас се обучават в електронна среда от разстояние.
При промяна на обстоятелствата, които налагат промяна на формата на обучение, ще бъдете своевременно уведомени.
Бъдете здрави!
С уважение,
Лилия Топчийска
Заместник-директор
0878418519

Превенция на агресията

Противодействие на тормоза в училище

Алеко онлайн

За училището

В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието.
Оставяйки верни на традицията, всички не само работят всеотдайно и отговорно, но и търсят новото, актуалното, перспективното, което в днешния динамичен свят се променя ежедневно и поставя пред хората нови норми и изисквания.