Съобщения

Грипна ваканция 25.01 – 31.01.23 г.

Междусрочна ваканция 01.02 – 05.02.23 г.

 

Ден на отворените врати

На 10-ти януари за втори път в нашето училище се проведе Ден на отворените врати. Родителите на учениците имаха възможност да бъдат съпричастни към работата и постиженията на своите деца и на учителите. Присъстващите се докоснаха до училищната атмосферата и усетиха емоцията на училищния живот. Малките ученици посрещнаха гостите с усмивка и ги очакват отново.

За училището

В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието.
Оставяйки верни на традицията, всички не само работят всеотдайно и отговорно, но и търсят новото, актуалното, перспективното, което в днешния динамичен свят се променя ежедневно и поставя пред хората нови норми и изисквания.