Съобщения

Уважаеми родители,

На 11 декември 2022 г. от 9.30 часа в ОУ “Алеко Константинов“ ще се проведе Общинският кръг на олимпиадата по математика. В олимпиадата могат да участват ученици от IV до VII клас.

Учениците V до VII клас, които желаят да участват в олимпиадата трябва да уведомят учителите по математика, а тези от IV клас – класните ръководители в срок до 30 ноември 2022 г.

От училищното ръководство

 

Покана за заседание на Обществения съвет при ОУ „Алеко Константинов“ – прочети

Правилник за работа в Облака – прочети

Филм – 24 май

Превенция на агресията

Противодействие на тормоза в училище

Алеко онлайн

За училището

В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието.
Оставяйки верни на традицията, всички не само работят всеотдайно и отговорно, но и търсят новото, актуалното, перспективното, което в днешния динамичен свят се променя ежедневно и поставя пред хората нови норми и изисквания.