Съобщения

Резултати НВО 21-22 – виж

Правилник за работа в Облака – прочети

Филм – 24 май

Превенция на агресията

Противодействие на тормоза в училище

Алеко онлайн

За училището

В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието.
Оставяйки верни на традицията, всички не само работят всеотдайно и отговорно, но и търсят новото, актуалното, перспективното, което в днешния динамичен свят се променя ежедневно и поставя пред хората нови норми и изисквания.