Съобщения

Анализ на резултатите от НВО учебна 2023/2024 година – прочети

Униформи прочети

Важно за седмокласниците прочети

Заедно в изкуствата и спорта – прочети

Информация за насочване на ученици с хронични заболявания за прием след 7. клас прочети

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ С МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕпрочети

ИНТЕРВЮ – прочети

За училището

В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието.
Оставяйки верни на традицията, всички не само работят всеотдайно и отговорно, но и търсят новото, актуалното, перспективното, което в днешния динамичен свят се променя ежедневно и поставя пред хората нови норми и изисквания.