Списъци 1 клас

1а клас – виж списък

1б клас – виж списък

1в клас – виж списък

Съобщения

Родителска среща

На 03.12.2019 г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за 1-7 клас.

Превенция на агресията

Противодействие на тормоза в училище

Алеко-online

За училището

В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието.
Оставяйки верни на традицията, всички не само работят всеотдайно и отговорно, но и търсят новото, актуалното, перспективното, което в днешния динамичен свят се променя ежедневно и поставя пред хората нови норми и изисквания.