Съобщения

Резултати олимпиада по химия – виж

Във връзка със създалата се криза, свързана с военните действия в Украйна, бежанския поток към България на потърпевшите от военния конфликт и кризата с COVID-19, Началникът на РУО – Пловдив с писмо № АД-04-887/07.03.3033 г. информира, че всички нуждаещи се и желаещи подкрепа деца, ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители могат до получат консултация от психолози на безплатната телефонна линия за психологическа подкрепа 0800 16 793

Г Р А Ф И К за обучение от разстояние в електронна среда – виж

Първи учебен ден с тестване – виж

Във връзка с тестването на учениците 1-4 клас – виж

Г Р А Ф И К за обучение от разстояние в електронна среда за периода 22.10.2021 – 04.11.2021 г. – прочети

Заповед 27.10.2021 г. – прочети

Заповед МОН – прочети

Заповед РЗИ – прочети

Правила за безопасност при използване на компютърната мрежа от деца и ученици – прочети

Правилник за работа в Облака – прочети

Филм – 24 май

Превенция на агресията

Противодействие на тормоза в училище

Алеко онлайн

За училището

В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието.
Оставяйки верни на традицията, всички не само работят всеотдайно и отговорно, но и търсят новото, актуалното, перспективното, което в днешния динамичен свят се променя ежедневно и поставя пред хората нови норми и изисквания.