Секция Баскетбол

Учебна 2017/2018

Изява с участие на родители

Основната цел на секция Баскетбол е опазване и укрепване здравето на учениците, създаване на трайни навици за здравословен начин на живот чрез занимания със спорт. Изграждане на основата на мотивационна система на учениците за движение и спорт в свободното време.
Една от задачите на проект “Твоят час“ е да бъдат привлечени и родителите като участници. По тази причина има заложени определен брой занимания, с участието на родители.
На 23.02.2018 година от 12.30 часа във физкултурния салон на училището се проведе занимание с ученици от секция Баскетбол и с техните родители със следните задачи:

  1. Щафетни игри с елементи от играта;
  2. Кръгово занимание.

Учениците и родителите направиха загрявка, след което г-жа Калофоридова раздели групата на три отбора, като участие взеха и родителите. Емоцията, която предоставиха щафетните игри на ученици и родители беше голяма. Всеки отбор се бореше да е победител. Родителите показаха добра физическа подготовка.
Накрая на часа родителите заявиха, че вече чакат с нетърпение следващото занимание, в което да се включат.

Л.Калофоридова – ръководител на секция Баскетбол

Снимки