Прием І клас

График на дейностите за приемане на ученици в първи клас на общинските училища през учебната 2017/2018 година – виж

Организация на училищното обучение – виж

Отлагане от първи клас
Във връзка с организиране на дейностите по чл. 143 от Наредбата за приобщаващото образование за отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със СОП , които следва да постъпят в първи клас през учебната 2017-2018 г. трябва да подадат заявление и документи, посочени в чл. 143, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование в РЦПППО-Пловдив, преди 10.05.2017 г.

Приемът в І клас за учебната 2017/2018 година е централизиран и ще се осъществява съгласно Наредбата за приемане на ученици в І клас, приета от Общинския съвет на гр. Пловдив.
Електронната система, чрез която можете да кандидатствате се очаква да заработи през втората половина на м.април 2017 година и тогава ще можете да подавате заявления онлайн. По-ранното подаване на заявления не е предимство.
Първото класиране ще бъде в началото на м.юни 2017 година.

Наредба за приемане на ученици в І клас
Приложение №2
Район на училището – карта