Класни ръководители 2017/2018 г.

1а – Елиана Щерева
1б – Анета Терзиева
1в – Тодорка Тахчиева
1г – Пламена Шопова
2а – Мария Митева
2б – Мария Райковска
2в – Елена Петкова
2г – Зорка Христова
3а – Иванка Динева
3б – Николина Търева
3в – Гергана Стоицова

4а – Виктория Стойнова
4б – Марияна Найденова
4в – Йорданка Иванова
5а – Светла Караянева
5б – Виолета Мусерова
5в – Стела Куртева
6а – Рила Аджеларова
6б – Юлия Ковачева
6в – Иван Ганев
6г – Здравко Генов
6д – Силвия Милева

7а – Галина Минева
7б – Людмила Калофоридова
7в – Роза Зафирова