Иновативно училище

Приемане на решение за кандидатстване на ОУ“Алеко Константинов“, гр. Пловдив в мрежата на иновативните училища в България – протокол

Проект „Иновативни училища“ – презентация