Прием – І клас, учебна 2017/2018 година

Уважаеми родители,
Приемът в І клас за учебната 2017/2018 година е централизиран и ще се осъществява съгласно Наредбата за приемане на ученици в І клас, приета от Общинския съвет на гр. Пловдив.
Електронната система, чрез която можете да кандидатствате се очаква да заработи през втората половина на м.април 2017 година и тогава ще можете да подавате заявления онлайн. По-ранното подаване на заявления не е предимство.
Първото класиране ще бъде в началото на м.юни 2017 година.

Наредба за приемане на ученици в І клас
Приложение №2
Район на училището - карта

Съобщения

м. Февруари:
5-7 клас - първа смяна от 7.30 ч.
2-4 клас - втора смяна от 13.30 ч.

Алеко-online

За училището

В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието.
Оставяйки верни на традицията, всички не само работят всеотдайно и отговорно, но и търсят новото, актуалното, перспективното, което в днешния динамичен свят се променя ежедневно и поставя пред хората нови норми и изисквания.