Прием за учебната 2017/2018 година

Уважаеми родители,
Приемът за учебната 2017/2018 година е обявен в секция "Прием".

Съобщения

м. Юни

Превенция на агресията

Алеко-online

За училището

В хода на учебно-възпитателния процес педагогическият колектив и училищното ръководство търсят новаторски подходи за осъществяване целите на образованието.
Оставяйки верни на традицията, всички не само работят всеотдайно и отговорно, но и търсят новото, актуалното, перспективното, което в днешния динамичен свят се променя ежедневно и поставя пред хората нови норми и изисквания.